Report abuse

 Jsou tu s námi, nemáme je rádi, a přesto se pořád o něco snaží (flames, ukradení postavy...). Jsou to hráči, kteří porušují pravidla hry a je jen jediná učinná zbraň, jak se proti nim chránit. Tou zbraní je Report Abuse, česky přeloženo něco jako "Nahlásit porušení/zneužití".


Jak nahlásit hráče:
Nejdříve je nutné si uvědomit, jestli je hráč opravdu hoden reportu (pokud hráče reportnete neprávem, je dost možné, že za to dostanete trest (ban či mute) vy).
Klikněte na tlačítko "Report Abuse" vedle chatu:Objeví se okno, kde do kolonky zadejte jméno toho, kdo porušil pravidlo/a, a klikněte na tlačítko "Next":Nyní se dostáváte k druhé fázi reportu, musíte vybrat pravidlo, které hráč porušil. Vždy reportujte jen za jedno pravidlo (například pokud někdo spamuje s žádostí o Vaše heslo, nereportujte ho za "Offensive language", ale za "Password scamming"):Honour
Buing or selling an account - prodávání/kupování hráčského účtu
Encouraging rule breaking - navádění ostatních k porušení pravidel
Staff impersonation - vydávání se za moderátora JaGeXu
Macroing or use a bots - používání botů (maker) ve hře, které dělají určitou činnost za Vás
Scamming - vyptávání se na herní informace o Vašem účtu (BankPIN, heslo), popřípadě podvádění s prodejem věcí
Exploiting a bug - zneužívání chyb (bugů) ve hře

Respect
Seriously offensive language - používání nevhodných (sexuálních, rasistických apod.) slov/vět při komunikaci s ostatními
Soliciation - sexuální, náboženské apod. obtěžování, druhý stupeň Seriously offensive language
Descruptive behaviour - Spamování typu (@@@...., ×××....), mnohokrát za sebou bezvýznamně (vyjímky jsou GZky,cw aj.) apod.
Offensive account name - jméno s urážlivým, sexistickým, rasistickým aj. obshahem
Real-life threats - psaní urážlivých vět odkazujících na Váš realný život

Security
Asking for or providing contact information - vyptávání se nebo poskytování kontaktních a osobních informací
Breaking Real-wolrd laws - chování se v rozporu se zákony Velké Británie a země, kde máte své stálé bydliště
Advertising websites - propagování jakýkoliv stránek, které nejsou ve vlastnictví JaGeX Ltd.

Vyhledávání

Kontakt

Ivo Strohschneider Czech Republic , Chomutov , Borová 5154 .